Buntman

quote

"You need to ask Putin that," says Mr Buntman, "but Russia was already on the way to where we are now.

 

อ่านต่อได้ที่  โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ
สาระน่ารู้ ศัลยกรรม


ผู้ส่ง Buntman| 25 พย. 2565 เวลา 16:31 น.| 0| 239
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “500 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam

 


 

Copyright © 2012 SOUND-VIP.COM. All right reserved. Powered by www.neo-ict.com
เวลาประมวลผลเพจ 0.4855639935 วินาที (7 quries.)